Ένα έτος από την κυκλοφορία του (σύντομο διάστημα σε γονεϊκό χρόνο), είδα το matrix 4 . Καθώς οι δύο προηγούμενες συνέχειες της μυθικής πρώτης ταινίας ήταν αδιάφορες, δεν περίμενα κάτι αξιόλογο. Ήταν όμως τόσο χάλια, που αποφάσισα να γράψω τον οδηγό που ακολουθεί:


Ταινία/Έτος
Πλοκή
Βαθμολογία
Matrix 1999
Οι ισχυροί ελέγχουν τη ζωή μας.Πρέπει να επαναστατήσουμε και να γκρεμίσουμε το matrix!!!
B)
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Matrix2 2003
Η αγάπη μας θα νικήσει το matrix
:-/
Matrix3 2003
Τελικά παιδιά όλα καλά, το matrix είναι αναγκαίο κακό. Το βασικό πρόβλημα είναι μερικά κακά προγράμματα. Ας δουλέψουμε μαζί με τους καταπιεστές μας.
:(
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Matrix4 2021
Κοίτα, δεν είναι όλοι οι καταπιεστές κακοί. Το θέμα είναι να συμμαχήσουμε μαζί τους και να ανέβουμε στην εξουσία. Έτσι θα φτιάξουμε ένα καλύτερο matrix, θα εξακολουθεί να μας ελέγχει και να μας ρουφάει όλη την ενέργεια, αλλά θα έχει πολλά πολλά ουράνια τόξα.
X-(

Matrix, λοιπόν, υπάρχει μόνο ένα. Ακόμα και το matrix σε ASCII είναι καλύτερο από τις συνέχειες.

Συμπληρωματικά: