Η αντιπροσωπεία μου έδωσε έναν παντελώς ακατάλληλο πυροσβεστήρα.

Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι νομίζεις ότι είσαι καλυμμένος σε περίπτωση που κάτι συμβεί, ενώ στην πραγματικότητα δεν είσαι.

Έτσι γράφω εδώ τις προδιαγραφές για όσους θέλουν να έχουν έναν σωστό πυροσβεστήρα στο ΙΧ αυτοκίνητό τους.

  1. Είδος πυροσβεστήρα: για να έχει αποτέλεσμα σε μια ενδεχόμενη πυρκαγιά πρέπει οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 8Α, 34Β, C. Αυτό θα πρέπει να το γράφει πάνω στον πυροσβεστήρα. Ένας ικανοποιητικός πυροσβεστήρας για το αυτοκίνητο μπορεί να έχει κόστος 13€ με 15€.

  2. Ετήσιος έλεγχος: Ο πυροσβεστήρας αν δεν εκλεχθεί χάνει τα συστατικά του και γίνεται ..... απλό νεράκι. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να πηγαίνουν σε κάποιον εξουσιοδοτημένο ελεγκτή πυροσβεστήρων (υπάρχουν πολλοί σε κάθε περιοχή) και να ελέγχεται κάθε χρόνο. Μετά από 20 χρόνια τον πετάμε και παίρνουμε νέο.

Για όσους θέλουν να το ψάξουν παραπάνω, δείτε εδώ.