Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την εργασία, την παρουσίαση και τα σχετικά αρχεία που έφτιαξα στα πλαίσια του μαθήματος "Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία" του μεταπτυχιακού προγράμματος "Κυβερνοασφάλεια" του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

https://totsipaki.net/bepasty/yzMV7kxz